ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Dokumenty ke stažení

Dokumenty související s provozem školy

Školní řád
Informace o ZŠ
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Žádosti

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - zápis k PŠD
Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – cizinci
Žádost o předčasný nástup k základnímu vzdělávání
Žádost o pokračování v základním vzdělávání
Žádost o přestup žáka
Žádost o omluvení žáka z vyučování
Žádost o použití slovního hodnocení
Žádost o uvolnění z povinné školní docházky v ČR
Žádost o uvolnění z TV
Zápisový lístek

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2020/2021
Výroční zpráva 2019/2020
Výroční zpráva 2018/2019
Výroční zpráva 2017/2018
Výroční zpráva 2016/2017
Výroční zpráva 2015/2016
Výroční zpráva 2014/2015
Výroční zpráva 2013/2014
Výroční zpráva 2012/2013
Výroční zpráva 2011/2012
Výroční zpráva 2010/2011
Výroční zpráva 2009/2010
Výroční zpráva 2008/2009

Rozpočty

Schválený rozpočet 2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024
Návrh střednědobého výhledu 2023/2024
Návrh rozpočtu úprava na rok 2022 - položkový
Návrh rozpočtu úprava na rok 2022 - účet. skupiny
Návrh rozpočtu úprava na rok 2022 - V N.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2022/2023
Schválený rozpočet na rok 2021

Smlouvy ke zveřejnění

Příloha č. 1 Specifické služby
Smlouva o dílo

Výběrová řízení

Inspekční zprávy

Inspekční zpráva 9., 12. – 17. 4. 2019
Protokol o kontrole 9., 12. – 17 .4. 2019

Kroniky školy zprávy

KRONIKA ŠKOLY školní rok 2021/2022
KRONIKA ŠKOLY 2. pololetí 2018/2019
KRONIKA ŠKOLY 1. pololetí 2018/2019