ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Dokumenty ke stažení

Inspekční zprávy

Inspekční zpráva 9., 12. – 17. 4. 2019
Protokol o kontrole 9., 12. – 17 .4. 2019

Dokumenty související s provozem školy

Školní řád
Informace o ZŠ
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Žádosti

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - Zápis k PŠD
Žádost o odklad školní docházky
Zápisový lístek
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – cizinci
Žádost o předčasný nástup k základnímu vzdělávání
Žádost o pokračování v základním vzdělávání
Žádost o přestup žáka
Žádost o omluvení žáka z vyučování
Žádost o použití slovního hodnocení
Žádost o uvolnění z povinné školní docházky v ČR
Žádost o uvolnění z TV
Formulář pro oznamování protiprávního jednání

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2022/2023
Výroční zpráva 2021/2022
Výroční zpráva 2020/2021
Výroční zpráva 2019/2020

Rozpočty

Schválený rozpočet na rok 2024
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026
Návrh střednědobého rozpočtu na rok 2024
Návrh rozpočtu na rok 2024
Schválený střednědobý výhled rozpočtu2024-2025
Schválený rozpočet na rok 2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024

Smlouvy ke zveřejnění

Příloha č. 1 Specifické služby
Smlouva o dílo

05 - 2023 VŘ - Skřínky ZŠ

Výzva k podání nabídky VZMR
Příloha č. 1 Smlouvy
P01 - Krycí list nabídky VŘ skříňky
P02 - Čestné prohlášení - splnění základní způsobilosti
P03 - Závazný návrh Kupní smlouvy
P04 - Položkový rozpočet

Výzva k podání nabídek na VZMR „Dodávka elektrického bojlerového konvektomatu“

Výzva k podání nabídky
Kupní smlouvy - specifikace zboží
Formulář pro technickou specifikaci zboží a členění nabídkové ceny
Závazný návrh Kupní smlouvy
Čestné prohlášení - splnění základní způsobilosti
Krycí list nabídky

Opravy a malování 2023 v ZŠ A MŠ Stráž pod Ralskem

Výzva k podání nabídky
Závazný návrh Smlouva o dílo
Specifikace služby
Krycí list nabídky
Čestné prohlášeníi - splnění základní způsobilosti

Výzva k podání nabídky - Dodávka Chromebooků a příslušenství 2023

Výzva k podání nabídky - Dodávka Chromebooků a příslušenství 2023
Závazný návrh Kupní smlouvy
Krycí list nabídky
Čestné prohlášení dodavatele o splnění základní způsobilosti
Formulář pro technickou specifikaci zboží a členění nabídkové ceny

Kroniky školy zprávy

KRONIKA ŠKOLY školní rok 2022/2023
KRONIKA ŠKOLY školní rok 2021/2022
KRONIKA ŠKOLY školní rok 2019/2020
KRONIKA ŠKOLY 2. pololetí 2018/2019
KRONIKA ŠKOLY 1. pololetí 2018/2019