ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Projekty

Mateřská škola je zapojena do projektu mezigeneračních setkání „Úsměv“ pod záštitou o.p.s. Mezi námi. Jednou za měsíc paní učitelky s dětmi připravují setkání s klienty Domova pro seniory Pampeliška o.p.s. ve Stráži pod Ralskem. Společně tvoří, zpívají, cvičí, povídají si, hrají divadlo, chodí na procházky, babičky někdy čtou dětem pohádky. Aktivity jsou vybírány tak, aby navazovaly na činnosti v zařízeních a byly vhodné pro konkrétní seniory a z hlediska dětí odpovídaly vzdělávacímu programu.


Mateřská škola je zapojená do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi – inkluze v praxi. V rámci projektu vám nabízíme odkaz na webové stránky projektu určené pro pedagogy, rodiče a veřejnou správu www.inkluzevpraxi.cz. Naleznete zde kontakty na Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, aktuální termíny informačních seminářů, přehledně uspořádané informace k legislativě a systému podpůrných opatření, rozhovory s odborníky nebo příklady dobré praxe. Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi je pod záštitou vzdělávacího centra v Liberci NIDV a je spolufinancován EU.