ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Projekty

Mateřská škola je zapojena do projektu mezigeneračních setkání „Úsměv“ pod záštitou o.p.s. Mezi námi. Jednou za měsíc paní učitelky s dětmi připravují setkání s klienty Domova pro seniory Pampeliška o.p.s. ve Stráži pod Ralskem. Společně tvoří, zpívají, cvičí, povídají si, hrají divadlo, chodí na procházky, babičky někdy čtou dětem pohádky. Aktivity jsou vybírány tak, aby navazovaly na činnosti v zařízeních a byly vhodné pro konkrétní seniory a z hlediska dětí odpovídaly vzdělávacímu programu.

Cílem projektu je mezigenerační setkávání seniorů, dětí a dospělých na pravidelné a dlouhodobé bázi. Při setkávání se zohledňují přání, potřeby a možnosti dětí i seniorů. Prioritou je vzájemný respekt, úcta, poznávání a pochopení napříč generacemi.