ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Projekty

Šablony II OP VVV

Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace realizuje v období 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 projekt s názvem „Šablony II OP VVV pro ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem“, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.
V rámci projektu jsou realizovány aktivity zajišťující personální podporu školy, rozvoj žáků, další vzdělávání pedagogických pracovníků a spolupráci školy s rodiči.

Ovoce do škol

Naše škola je zapojena do projektu EU a ČR „Ovoce do škol“. Žáci I. a II. stupně mají nárok na dotované ovoce a zeleninu zcela zdarma.

Mléko do škol

Certifikáty