ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Školní hřiště

Školní hřiště je v majetku ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem, která je také provozovatelem. Obsahuje dvě víceúčelová hřiště, hřiště na malou kopanou, běžecký ovál, sportoviště pro skok vysoký, sportoviště pro skok daleký, sektor pro vrh koulí a šplh.

Ceník sportovišť

Sportoviště Cena pronájmu za hodinu
Celý víceúčelový areál 3 250 Kč
Atletický ovál 980 Kč
Doskočiště – skok daleký 500 Kč
Doskočiště – skok vysoký (včetně stojanů, žíněnek) 1300 Kč
Koulařský sektor 170 Kč
Hřiště – malá kopaná (umělý trávník) 820 Kč
Celé víceúčelové hřiště (oplocené uvnitř areálu) 1 950 Kč
Házená (jedno hřiště) 820 Kč
Basketbal (jedno hřiště) 650 Kč
Volejbal 650 Kč
Tenis (jedno hřiště) 350 Kč
Nohejbal (jedno hřiště) 500 Kč

Ceník sportovišť víceúčelového areálu od 1. 1. 2024

Kontakt

obalka

info@zsstraz.org
/do předmětu uvést hřiště/

obalka

+420 608 732 020
/správce hřiště p. Josef Lainer/ +420 487 851 504
/kancelář školy/

Mapa sportoviště

Mapa sportoviště

Provozní řád

Povinností každého návštěvníka areálu je dodržovat tento Provozní řád a řídit se jím.

 

 1. Provoz víceúčelového sportovního areálu je v pracovních dnech do 15.30 hodin určen pro školní výuku. Pro veřejnost je areál v provozu v pracovní dny po 15. hodině a v sobotu, v neděli, svátcích, školních prázdninách od 9 hodin. Uzavření areálu se řídí viditelností. O případných změnách v provozních hodinách bude veřejnost informována minimálně jeden den předem.
 2. Víceúčelový sportovní areál sestává z kurtů na tenis, hřišť  na volejbal, hřišť na házenou, hřišť na basketbal, hřiště na malou kopanou, atletického oválu, sektorů pro skok vysoký, skok daleký a pro vrh koulí.
 3. Ke vstupu do areálu smí být použito pouze neuzamčených bran, je zakázáno lezení přes plot, lezení na sloupy oplocení a ostatní konstrukce na hřišti.
 4. Při využití sportovního areálu osobami do 10 let je nutná přítomnost zákonného zástupce nebo trenéra sportovního oddílu, s osobami do 15 let je nutná přítomnost doprovodu nad 18 let.
 5. Při skupinovém využití areálu zodpovídá za skupinu pedagogický dozor. Bez dozoru osoby starší 18 let nebude skupině umožněn vstup do areálu.
 6. Vstup do areálu je povolen pouze po uhrazení pronájmu a se souhlasem provozovatele. Po uhrazení nájmu u správce hřiště je návštěvník povinen dodržovat všechna ustanovení provozního řádu a řídit se pokyny provozovatele.
 7. Každému z uživatelů je umožněn vsup do šaten, sociálního zařízení a sprch v budově šaten.
 8. Sportovní plocha slouží výhradně ke sportovním účelům. Pro sportování je předepsaná sportovní obuv pro každý druh provozovaného sportu. Na hrací plochy pro míčové hry je zakázáno vstupovat v tretrách. Na hřišti pro malou kopanou lze používat kopačky krátkými gumovými nebo plastovými kolíky.
 9. Ve všech prostorech areálu je zakázáno kouřit, manipulovat s ohněm, konzumovat alkohol a využívat areál pod vlivem alkoholu a omamných látek, chovat se způsobem ohrožujícím bezpečnost a pořádek.
 10. Do prostoru areálu je zakázáno vstupovat se psy, nosit skleněné lahve.
 11. V celém areálu je zakázána jízda na kole, kolečkových bruslích, skateboardu, koloběžce. Je zakázáno lézt (houpat se)  na stojanech na basketbal, houpat se popř. manipulovat s brankami na jednotlivých sportovištích.
 12. Jakékoliv závady na zařízení, povrchu, oplocení je nutné nahlásit správci hřiště nebo v kanceláři školy.
 13. Za svévolné poškození zařízení areálu je uživatel povinen uhradit vzniklou škodu.
 14. Každý z uživatelů dbá na to, aby v celém areálu dodržoval čistotu a pořádek, aby neohrožoval a neomezoval ostatní uživatele.
 15. Úraz je nutné ihned nahlásit provozovateli.
 16. Každý uživatel provozuje sportovní aktivity na školním hřišti na vlastní nebezpečí. Škola neodpovídá uživatelům za věci vnesené nebo odložené v prostoru školního hřiště.
 17. Uživatelé hřišť si mohou od provozovatele půjčit sportovní zařízení (tyče, sítě). Nebudou půjčovány sportovní potřeby (tenisové rakety, míče…)
 18. Provozovatel má právo bez náhrady vykázat z prostoru areálu osoby nebo skupinu osob, které nerespektují provozní řád a pokyny provozovatele.