ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Kariérový poradce

Mgr. Petra Janáková

kontakt: petra.janakova@zsstraz.org

konzultační hodiny pro rodiče: po domluvě
Přihláška ke vzdělávání:

Přihláška

Lékařský posudek:

Lékařský posudek

 

Ukázkové přijímací zkoušky:

český jazyk

matematika

všeobecné studijní předpoklady

Správné řešení testů

edulk.cz

www.scio.cz/prijimacky

www.cermat.cz

 

Do 1. ročníku víceletého gymnázia lze přijmout uchazeče, který v daném školním roce úspěšně ukončí 5. ročník ZŠ.

Přijímací řízení – MŠMT ČR

Další užitečné internetové odkazy

Úřad práce – http://www.uradprace.cz

Informace o školách a oborech – https://www.uradprace.cz/web/cz/skoly-a-obory

Ústav pro informace ve vzdělávání – http://www.uiv.cz

Národní ústav odborného vzdělávání – http://www.nuov.cz

Základní inf. o studiu na SŠ (on-line testy) – http://www.scio.cz/in/2ss

ISA – http://www.infoabsolvent.cz

Národní soustava povolání – http://www.nsp.cz

Katalog středních škol – http://www.stredniskoly.eu

Altas školství – http://www.atlasskolstvi.cz

Test volby povolání – http://www.proskoly.cz

Česká školní inspekce, hodnocení škol – http://www.csicr.cz

Seznam střední škol – http://www.stredniskoly.cz

http://www.seznamskol.eu/typ/stredni-skola/?kraj=liberecky

www.budoucnostprofesi.cz

www.nuv.cz


Internetové odkazy pro přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy

www.didaktis.cz

www.zaskolou.cz

www.zkousky-nanecisto.cz

www.scio.cz

www.skolaonline.cz

www.ceskaskola.cz

www.skolaprovsechny.cz

www.mojeskola.cz


Od 1. ledna 2024 vyšla v platnost nová legislativa ohledně přijímacího řízení a podávání přihlášek na střední školy.

Zásadní změny:

1) podání přihlášek až na 3 obory vzdělávání

2) přihláška jde podat elektronicky - pomocí systému DIPSY (přihlášení přes bankovní identitu)

https://dipsy.cz/

https://www.youtube.com/watch?v=4EdNizHJfK

3) volí se pořadí škol podle priority

https://www.youtube.com/watch?v=CJ2Zv556_GI

4) nepodává se zápisový lístek

5) odvolání pro nepřijetí uchazeče jako takové se již nepodává

Důležitý odkaz, kde jsou všechny dostupné informace: https://www.prihlaskynastredni.cz/

https://www.youtube.com/watch?v=vRHfOhAKOYY

Přijímací řízení ve školním roce 2023/2024

Přihláška 2023-2024
Lékařský posudek