ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Kariérový poradce

Mgr. Petra Janáková

kontakt: petra.janakova@zsstraz.org

konzultační hodiny pro rodiče: po domluvě
Přihláška talentová zkouška:

Přihláška na SŠ modrá

 

Přihláška denní forma vzdělávání:

Přihláška na SŠ růžová

 

Ukázkové přijímací zkoušky:

český jazyk

matematika

všeobecné studijní předpoklady

Správné řešení testů

edulk.cz

www.scio.cz/prijimacky

www.cermat.cz

 

Do 1. ročníku víceletého gymnázia lze přijmout uchazeče, který v daném školním roce úspěšně ukončí 5. ročník ZŠ.

Přijímací řízení – MŠMT ČR

Start na trh práce

Několik rad, jak sestavit životopis

Další užitečné internetové odkazy

Úřad práce – http://www.uradprace.cz

Informace o školách a oborech – https://www.uradprace.cz/web/cz/skoly-a-obory

Ústav pro informace ve vzdělávání – http://www.uiv.cz

Národní ústav odborného vzdělávání – http://www.nuov.cz

Základní inf. o studiu na SŠ (on-line testy) – http://www.scio.cz/in/2ss

ISA – http://www.infoabsolvent.cz

Národní soustava povolání – http://www.nsp.cz

Katalog středních škol – http://www.stredniskoly.eu

Altas školství – http://www.atlasskolstvi.cz

Test volby povolání – http://www.proskoly.cz

Česká školní inspekce, hodnocení škol – http://www.csicr.cz

Seznam střední škol – http://www.stredniskoly.cz

http://www.seznamskol.eu/typ/stredni-skola/?kraj=liberecky

www.budoucnostprofesi.cz

www.nuv.cz


Internetové odkazy pro přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy

www.didaktis.cz

www.zaskolou.cz

www.zkousky-nanecisto.cz

www.scio.cz

www.skolaonline.cz

www.ceskaskola.cz

www.skolaprovsechny.cz

www.mojeskola.cz


Zápisový lístek je tiskopis s vodoznakem a slouží k tomu, abyste ho odevzdali na tu střední školu, na kterou se hlásíte, budete na ni přijati a chcete na ni od září nastoupit ke studiu.

POZOR - každý žák dostane pouze jeden zápisový lístek - proto je třeba ho dobře uschovat.

Protože se ale deváťáci hlásí na dvě školy mohou nastat tyto situace:

a)   Dostal/a jsem se na obě školy

To je skvělé – v tom případě se můžeš rozmyslet a vybrat si, na kterou z obou školu tě to táhne víc. 

Máš na to 10 pracovních dní od zveřejnění přijatých uchazečů. V této lhůtě musíš zápisový lístek vyplnit a do této vybrané školy doručit (doporučuji nechat si potvrdit převzetí lístku školou anebo ho poslat doporučeně).

b)  Dostal/a jsem se jen na jednu školu – a jsem s tím takhle spokojený/á

Taky skvělá zpráva – v tom případě také ve lhůtě 10 pracovních dní svůj zápisový lístek vyplníš a do této školy doručíš.

c)   Dostal/a jsem se jen na jednu školu - ale raději bych na tu druhou, kde jsem „pod čarou“

Můžeš být spokojený, že ti jedna ze tvých variant vyšla a na školu, která tě přijala, doruč ve lhůtě 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků svůj vyplněný zápisový lístek. 

To proto, abys měl toto místo jisté - pokud zápisový lístek do 10 dní škole nedoručíš, bere to škola jako projev toho, že o ni nemáš zájem a tvé místo nabídne někomu z těch, kdo skončili pod čarou. Tedy odevzdáš svůj zápisový lístek na tuto školu, ale zároveň můžeš zkusit štěstí s odvoláním na druhé škole. 

Tvůj zákonný zástupce napíše na školu, že chceš podat odvolání a v případě uvolnění místa na školu nastoupit. Nu, a pak budeš čekat, minimálně oněch 10 dní, jak to dopadne.

Zda s odvoláním nakonec uspěješ, záleží na několika věcech. Na tom, kolikátý pod čarou jsi skončil (kolik dalších zájemců je tím pádem nejspíš před tebou + také kolik z nich podá odvolání). A ještě záleží na tom, kolik z těch co se na školu dostali, se rozhodne na ni nakonec nenastoupit a zápisový lístek ve lhůtě 10 dní nepodá.

Pokud s odvoláním uspěješ, dojdeš si pro svůj zápisový lístek na školu, kam jsi ho odevzdal. Škola ti ho vydá (oproti písemnému potvrzení o přijetí na tu druhou školu), ty ho znovu vyplníš a odevzdáš na svoji vytouženou školu. To vše opět ve lhůtě 10 pracovních dní od doby, kdy obdržíš potvrzení, že jsi s odvoláním na druhé škole uspěl.

Pokud s odvoláním neuspěješ, pak platí že od září s tebou počítají na škole první.

d)  Nedostal/a ses ani na jednu školu – jsi na obou pod čarou

I zde platí, že můžeš podat odvolání – nejpozději do 3 pracovních dní od doručení dopisu s vyrozuměním o nepřijetí (ale klidně i dřív) a čekáš, jak zda s ním uspěješ. 

Pokud ano, tak máš vyhráno. Pokud ne, budeš hledat, které školy mají volno a vypíší druhé kolo přijímacího řízení.Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023

Stručný průvodce přijímacím řízení na rok 2022/2023
Přijímací řízení 2022/2023
Českolipská burza škol 2022