ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Kariérový poradce

Mgr. Petra Janáková

kontakt: petra.janakova@zsstraz.org

konzultační hodiny pro rodiče: po domluvě
Přihláška talentová zkouška:

Přihláška na SŠ modrá

 

Přihláška denní forma vzdělávání:

Přihláška na SŠ růžová

 

Ukázkové přijímací zkoušky:

český jazyk

matematika

všeobecné studijní předpoklady

Správné řešení testů

edulk.cz

www.scio.cz/prijimacky

www.cermat.cz

 

Do 1. ročníku víceletého gymnázia lze přijmout uchazeče, který v daném školním roce úspěšně ukončí 5. ročník ZŠ.

Přijímací řízení – MŠMT ČR

Start na trh práce

Několik rad, jak sestavit životopis

Další užitečné internetové odkazy

Úřad práce – http://www.uradprace.cz

Informace o školách a oborech – https://www.uradprace.cz/web/cz/skoly-a-obory

Ústav pro informace ve vzdělávání – http://www.uiv.cz

Národní ústav odborného vzdělávání – http://www.nuov.cz

Základní inf. o studiu na SŠ (on-line testy) – http://www.scio.cz/in/2ss

ISA – http://www.infoabsolvent.cz

Národní soustava povolání – http://www.nsp.cz

Katalog středních škol – http://www.stredniskoly.eu

Altas školství – http://www.atlasskolstvi.cz

Test volby povolání – http://www.proskoly.cz

Česká školní inspekce, hodnocení škol – http://www.csicr.cz

Seznam střední škol – http://www.stredniskoly.cz

http://www.seznamskol.eu/typ/stredni-skola/?kraj=liberecky

www.budoucnostprofesi.cz

www.nuv.cz


Internetové odkazy pro přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy

www.didaktis.cz

www.zaskolou.cz

www.zkousky-nanecisto.cz

www.scio.cz

www.skolaonline.cz

www.ceskaskola.cz

www.skolaprovsechny.cz

www.mojeskola.cz