ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace

Matematický klokan – 1. stupeň – březen

9. 4. 2024

IMG_1419.JPG

Dne 22. 03. 2024 proběhla na naší škole matematická soutěž Matematický klokan 2024. Za 1. stupeň byli žáci rozděleni do dvou kategorií: kategorie Cvrček pro žáky 2.–3. ročníků a kategorie Klokánek pro žáky 4.–5. ročníků. Testové úlohy byly založeny na logické úvaze. V kategorii Cvrček bylo obsaženo celkem 18 úloh a v kategorii Klokánek 24 testových úloh. Na vyřešení jednotlivých úloh měly obě kategorie 60 minut čistého času. Aby zúčastnění žáci nedosahovali záporných výsledků, vstupovali do soutěže s daným počtem bodů (Cvrček + 18 bodů, Klokánek +24 bodů). V kategorii Cvrček mohli žáci získat nejvýše 90 bodů, v kategorii Klokánek 120 bodů. 

V kategorii Cvrček se zúčastnilo celkem 24 žáků. S nejlepšími dosaženými výsledky se umístili na prvních třech místech tito žáci:

1. Čechoň Patrik (60 bodů)

2. Říha Josef (58 bodů)

3. Fanta Tomáš (57 bodů)


V kategorii Klokánek se zúčastnilo celkem 52 žáků. S nejlepšími dosaženými výsledky se umístili na prvních třech místech tito žáci:

1. Pham Bao Ngoc  (87 bodů)

2. Erdenebat Telmen  (68 bodů)

3. Vitvarová Pavla  (64 bodů)


Velké poděkování a gratulace patří všem žákům, kteří se zúčastnili této matematické soutěže.


Mgr. Kateřina Klimešová